Länksprutning - 1 July 2010

Jul 1, 2010

“Ha ha!” says the nice lady with a horrified expression, as her perfect customer service experience zeppelin goes all Hindenburg with that one word, then turning back to me, “You’re not in the line, right?””- Din personliga reco-feed via RSS

  • Äntligen. Tidigare har jag förlitat mig på Yahoo Pipes för att få ut mina rekommendationer som RSS.- Jävsbedömningar (angående styrelser i allmänhet och TPB-målet i synnerhet)

  • ” I artikeln går Bylund igenom artikel 6 i Europakonventionen (rätt till en fair trial) och jävsreglerna i RB 4:13, och försöker förstå hur hovrätten resonerat när de kommit fram till att det inte var fråga om jäv. Bylund hänvisar till både Europadomstolens och HD:s praxis som stöd för att hovrättens argument (i den mån de är uttalade) inte entydigt stöder beslutet.”