Länksprutning - 11 August 2009

Aug 11, 2009

  • Mindparks Bloggteam – 20 heta namn

  • 23 personer, försök att komma ihåg vilka utantill! Gäller den gamla 7±2-regeln här också? Att profilen blivit tydligare med ett antal där man kommit ihåg de enskilda personerna? Fast med så många kan man få ett inlägg om dagen förutsatt att man skriver en gång var tredje vecka. Något intressant lär det komma ur det i alla fall.