Länksprutning - 21 April 2009

Apr 21, 2009

  • Clay Shirky on the Failure of ‘#amazonfail’

  • Den här publicerades för snart en vecka sedan. Idag har DN med en notis om händelsen i sin kulturbilaga som misstänkliggör Amazon indirekt. Det hade varit bättre om DN struntat i att nämna det överhuvudtaget.