Länksprutning - 21 August 2009

Aug 21, 2009

  • Mycket sabotage gångna helgen

  • När det dröjer till fredagen innan lokaltidningen rapporterar vad som hänt helgen innan kan man ifrågasätta om vad nytta man egentligen har av en lokaltidning.- Bygglov på Ekön upphävt

  • Myndighetsnämnden? Betyder det att de övriga nämnderna är omyndigförklarade?