Länksprutning - 22 August 2009

Aug 22, 2009

  • Vi behöver K-märkning av domäner

  • Även om “fans” säkert hade kunnat skrapa ihop till en fond för fortsatt domän och webbhotell för bloggen så behövs ett allmänt bättre grepp för arkivering av webben. Kanske Kulturarw3 har löst det på ett bra sätt men det kommer inte vår eller nästkommande två generationer till del.