Länksprutning - 23 October 2009

Oct 23, 2009

  • Igen.

  • Ah urgre qr v bpu söe fvt Evpbu. Fxn zna tvffn cå ngg Evpbu orfgäzqr fvt söe ngg xöcn Pney Ynzz rsgre ngg qr faäewg tåfra YvH fbz iäecre thyqätt?- Producentansvar i IT-branschen

  • Intressant reaktion från tillverkare av medicinteknisk utrustning. Skulle du vilja ha dina livsuppehållande system körandes på en Windows-dator?