Länksprutning - 30 januari 2009

Jan 30, 2009

  • Nu är det dags igen

  • I Kumla (och säkert på fler håll i landet) tränar man upp skoleleverna i ett dåligt förhållningssätt till lösenord. Genom att kräva frekventa byten blir lösenorden av en mer lättgissad form (och alltså osäkrare än om man inte krävt frekventa byten). Hur stor andel av lösenorden är på formen [vanligt ord med inledande versal][siffra mellan 1 och 24] (t.ex. Apelsin5)?
  • TradeDoubler Q4: gross profit up, costs up even more, search *must* improve

  - Spotify, avtalsfrihet och kreativt skapande