Länksprutning - 30 June 2010

Jul 1, 2010

  • Sverigedemokraterna del 5 « Magnus Betnér

  • “Efter ett antal mail och en faktura på 2 700 + moms så fick jag I alla fall ut det här dokumentet från SCB som visar att det är 66 168 utlands födda som får I snitt 43 845 kr I A-kassa för en total kostnad på knappa 3 miljarder om året.”

Texten hade varit ännu bättre om den inte varit skriven i en ordbehandlare inställd på engelsk språkkorrigering.- Magnus Betnér och god offentlighetsstruktur